เพลงประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชสวนศรี


♥ เพลงมาร์ชสวนศรี ♥


สวนศรีวิทยา  แหล่งการศึกษาเราไม่เคยลืม


สวนศรียังตรึง  ซึ้งในใจเรา


เมื่อเรายังเยาว์เราเป็นศิษย์สวนศรี


สวนศรีวิทยา  เหล่านักศึกษาถ้วนหน้าเปรมปรีดิ์


กีฬาเราเด่น  การเรียนเราดี


เราศิษย์สวนศรีต้องเด่นลือไกล

    ธงสบัดโบกไหวพริ้วไปทั่วทุกทุกทิศ  ทุกทุกทาง


                  เขียวเหลืองของเรา  ลือนาม

               

                  เขียวเหลืองของเรา  มิให้ใครหยามเราเทิดบูชา

                  สวนศรีวิทยา  จะยังยืนยง  อย่างทรนง  เป็นสง่าคู่ฟ้าดิน

เพลงธวัชชัย


♥ เพลงธวัชชัย ♥


ธวัชชัยธวัชชัยสะบัดเอาชัยอยู่ยืนยงธงธวัชสะบัดชายสะบัดไว้ลาย

      ละลิ่วเล่นลม  ทอแสง  เขียวเหลือง  เขียวเหลืองชวนชม  ดูสวยสมระดมเด่น

    เขียวยอมอุทิศ  ถึงแม้ชีวิตเราก็ยอมพลี  สีเหลืองนี้เรามุ่งมั่น  นั้นคือธรรม


    นั้นคือธรรมประจำใจพรรค  รักสามัคคีของเราเอย

เพลงเขียวเหลือง


♥ เพลงเขียวเหลือง ♥


   เขียวเหลือง  เขียวเหลือง  กระเดื่องในการกีฬา  เคยเก่งกล้ามิหวาดหวั่น

      พรั่นผู้ใด  เร็วๆ ไวๆ  เร่งรุดนำชัยมาสู่พวกเรา  มาเถอะมาพวกเรา  มาเขย่าให้โลก

      สะเทือนเร่งเร้าเตือนนักกีฬาอย่าพรั่นใจ  ช่วยกันเชียร์ช่วยกันให้กำลังใจ  เร็วๆ ไวๆ 

              เร่งรุดนำชัยมาสู่พวกเรา

เพลงปณิธานหลวงพ่อหนู

♥ เพลงปณิธานหลวงพ่อหนู ♥

โรงเรียนสวนศรีมีหลวงพ่อหนู  ลูกศิษย์คุณครูกราบไหว้บูชา

ท่านมีปณิธานด้านการศึกษา สร้างโรงเรียนมากว่าหนึ่งร้อยปี

สวนศรีอดีตถึงปัจจุบัน  คุณครูสานฝันของหลวงพ่อหนู

สั่งสอนลูกศิษย์ทักษะความรู้  ลูกเขียวเหลืองของครูอนาคตไกล

*เกียรติและศักดิ์ศรี ลูกเขียวเหลืองมีหน้าที่รักษา

ลูกสร้างความดี สร้างชื่อเสียงมา  เชิดหน้าชูตาโรงเรียนสวนศรี  

                        ศิษย์เก่าช่วยสร้างชุมชนช่วยเสริม  โรงเรียนช่วยเพิ่ม เติมวิชาการ

ผู้ปกครองช่วยเหลืออบรมบุตรหลานสานปณิธานหลวงพ่อสืบไป (*ซ้ำ)