นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ์
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เรื่องลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เรื่องลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.07 KB