นายนิวัฒน์ สร้อยศรี
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ อนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร โดยการสร้างผังความคิด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.84 KB