แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1 พฤษภาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565)

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  (1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  (1 พฤษภาคม 2564 - 30 กันยายน 2564)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564

รายงานผลการขัดซื้อจัดจา้ง  เดือนเมษายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนกรกฎาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนสิงหาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนกันยายน 2564


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563