ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับคุณครูวีรวุฒิ ภู่ท่าทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
6 พฤศจิกายน 2563 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา มอบหมายให้นายสุทิน สุทธิสิน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรโรงเรียนสวนศรีวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูวีรวุฒิ ภู่ท่าทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ณ หอประชุมคุณลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
ธาริต อ่าวเจริญ ภาพ
เสาวลักษณ์  สักคุณี  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2563,14:33   อ่าน 45 ครั้ง