ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับ นายเอกวุฒิ ไกรมาก ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
แสดงความยินดีนายเอกวุฒิ ไกรมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิ
 
9 พฤศจิกายน 2563 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา ขอรัตน์ รองผู้อำนวยโรงเรียน คณะครูและบุคลากร เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ นายเอกวุฒิ ไกรมาก ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ณ หอประชุมคุณหญิงสอาด อาคาร 5 ชั้น 11 โรงเรียนสอาดวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์ สักคุณี  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2563,14:52   อ่าน 47 ครั้ง