ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับ นายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ และนายกฤษฎา ทองกำเนิด ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน
10 พฤศจิกายน 2563 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา ขอรัตน์ รองผู้อำนวยโรงเรียน คณะครูและบุคลากร เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ นายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ และนายกฤษฎา ทองกำเนิด ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2563,14:59   อ่าน 50 ครั้ง