ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “จับเคียวเกี่ยวรวง”

7 ธันวาคม 2564 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรโรงเรียนสวนศรีวิทยา ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ในกิจกรรม “จับเคียวเกี่ยวรวง” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพระราชา สู่ โคก หนอง นา โมเดล โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา รายงาน
กรรณิการ์ พรหมหาญ ภาพ
ธีรเดช ไมล์ถึง ภาพ
ฉวีวรรณ กู้เมือง ภาพ
เกศาพร หนูคง ภาพ
วราภรณ์ กู้เมือง เขียน
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
วิไลพร กลิ่นสุคนธ์  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/j9ev8aJMMjZZqhLq6


โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2564,12:50   อ่าน 216 ครั้ง