ภาพกิจกรรม
จัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
7 ธันวาคม 2564 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ซึ่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา เข้ารับการประเมิน 3 ท่าน คือ นางจิตติมา วรชาติ นางอิสริญ บุญหนัก และนางสาวดาราวดี บรรจงช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 2 ท่าน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 2 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นางนพมาศ เพราพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา เป็นคณะกรรมการประเมิน ผ่านรูปแบบการประเมินระบบออนไลน์ (zoom meeting) ณ ห้องเรียนต้นแบบ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา รายงาน
กรรณิการ์ พรหมหาญ ภาพ
ธีรเดช ไมล์ถึง ภาพ
พันทิวา ชาญพลรบ เขียน/ตรวจทาน
วิไลพร กลิ่นสุคนธ์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/d8ppoDCf57NLKzmg9

โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2564,13:02   อ่าน 248 ครั้ง