ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยมีนางสาวสุกัญญา ขอรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นประธานในพิธี เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล และกล่าวให้โอวาท จากนั้นประธานนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ กล่าวคำปฏิญาณตน และตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องนำกระถางดอกไม้ไหว้ครูที่ปรึกษาตามระดับชั้น
ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา รายงาน
กรรณิการ์ พรหมหาญ ภาพ
ธีระเดช ไมล์ถึง ภาพ
วิศิษฐ์ บัวชุม ภาพ
พันทิวา ชาญพลรบ เขียน
วาสนา ด้วงรอด ตรวจทาน
วิไลพร กลิ่นสุคนธ์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
*** ภาพกิจกรรมทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ภาพถ่าย วีดีโอ และ/หรือข้อมูล ส่วนบุคคลบนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆของโรงเรียนสวนศรีวิทยา จากผู้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/FJQNPkSrRDnZRYPB8


โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2565,13:06   อ่าน 757 ครั้ง