ภาพกิจกรรม
ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จากสำนักสงฆ์บ้านคลองโสด
16 ธันวาคม 2565 นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา มอบหมายให้นางจิตติมา วรชาติ รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จากสำนักสงฆ์บ้านคลองโสด จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องจากทางสำนักสงฆ์ฯ จัดปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรมบวชนาคหมู่ถวายเป็นพุทธบูชา ณ บริเวณลานบุญ ลานธรรม อาคารมะเดื่อชุมพร โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
ธีระเดช ไมล์ถึง ภาพ
ไกรวิชญ์ ศรีฤทธิ์ ภาพ
พันทิวา ชาญพลรบ เขียน
วาสนา ด้วงรอด ตรวจทาน
วิไลพร กลิ่นสุคนธ์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
*** ภาพกิจกรรมทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ภาพถ่าย วีดีโอ และ/หรือข้อมูล ส่วนบุคคลบนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆของโรงเรียนสวนศรีวิทยา จากผู้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/ZKpuoz54bg62C3u97

โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2565,13:33   อ่าน 285 ครั้ง