ภาพกิจกรรม
ประกวดขบวนแห่งานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
19 ธันวาคม 2565 นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา มอบหมายให้ นางสาวนงเยาว์ กฤษฎาสกุลการ นายศิระวิชญ์ ทวีสุวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ พุทธรักษา เจ้าหน้าที่ โสตทัศนศึกษา นักเรียนและนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสวนศรีวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการจัดประกวดขบวนแห่งานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดชุมพร ประจำปี 2565 นำโดยว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอหลังสวน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
พันทิวา ชาญพลรบ เขียน
วาสนา ด้วงรอด ตรวจทาน
วิไลพร กลิ่นสุคนธ์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
*** ภาพกิจกรรมทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ภาพถ่าย วีดีโอ และ/หรือข้อมูล ส่วนบุคคลบนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆของโรงเรียนสวนศรีวิทยา จากผู้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/GZ2GXr51fLLJeQqB9

โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2565,13:51   อ่าน 252 ครั้ง