ภาพกิจกรรม
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร
15 ธันวาคม 2565 นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ขวัญแก้ว ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนนำนักเรียนตัวแทนสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา รายงาน
ทิพวรรณ ขวัญแก้ว เขียน
วาสนา ด้วงรอด ตรวจทาน
วิไลพร กลิ่นสุคนธ์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
*** ภาพกิจกรรมทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ภาพถ่าย วีดีโอ และ/หรือข้อมูล ส่วนบุคคลบนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆของโรงเรียนสวนศรีวิทยา จากผู้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/amXAC3firCSaBbVL6
 

โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2565,13:58   อ่าน 85 ครั้ง