ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร ศึกษาดูงานโรงเรียนสวนศรีวิทยา
20 ธันวาคม 2565 นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา พร้อมด้วย นางจิตติมา วรชาติ นางอิสริญ บุญหนักและนางสาวดาราวดี บรรจงช่วย รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยา ร่วมต้อนรับ นางสาวเนตรชนก ธานีรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาและคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร ในการศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนสุจริต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
ธีระเดช ไมล์ถึง ภาพ
พันทิวา ชาญพลรบ เขียน
วาสนา ด้วงรอด ตรวจทาน
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
*** ภาพกิจกรรมทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ภาพถ่าย วีดีโอ และ/หรือข้อมูล ส่วนบุคคลบนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆของโรงเรียนสวนศรีวิทยา จากผู้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/fV4zRttR3EX7ndtL6

โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2565,11:11   อ่าน 301 ครั้ง