กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน (อ่าน 12) 19 ธ.ค. 65
ด้วยใจเพียรพาก...จากวันที่พากเพียร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกษียณรำลึก เนื่องในโอกาสการการเกษียณอายุราชการของ รองฯสุกัญญา ขอรัตน์และคุณครูวราภรณ์ พรมมา (อ่าน 357) 05 ต.ค. 65
นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์ (อ่าน 35) 09 ส.ค. 65
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (อ่าน 42) 01 พ.ค. 65
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 (อ่าน 35) 09 ต.ค. 64
คุรุจริยา มุทิตาจิต หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกษียณรำลึก เนื่องในโอกาสการการเกษียณอายุราชการของ คุณครูสุธีรา เทียมศิริ (อ่าน 35) 24 ก.ย. 64
ขอเชิญชวนคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงความรู้สึกที่ดี พร้อมทั้งคำอวยพรแสนอบอุ่นหัวใจ ให้แก่คุณครูผู้เกษียณอายุ ราชการผ่าน https://padlet.com/ (อ่าน 348) 24 ก.ย. 64
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 16-20 สิงหาคม 2564 (อ่าน 787) 17 ส.ค. 64
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 35) 08 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง การวัดและการประเมินผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 444) 23 ก.ค. 64
โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนเข้ามาในพื้นที่ เพื่อกักตัว 14 วัน (17-31 พ.ค. 64) ก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 (อ่าน 835) 17 พ.ค. 64
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร (อ่าน 830) 21 เม.ย. 64