นายสุทิน สุทธิสิน
รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ที่เน้นการแก้ปัญหาแบบ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36 KB